Проект 2


„ДИМЕЛА МЕБЕЛ“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“



- 14.10.2021 г.



На 13.10.2021 г. „ДИМЕЛА МЕБЕЛ“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089-1458-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 13.01.2022г.


Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.